Τα Γερμανικά χωρίς δάσκαλο - σκληρό εξώφυλλο 13*21 εκατοστά 614 σελίδες  • Περιγραφή
  • Λεπτομέρειες
Μοντέρνα μέθοδος αυτοδιδασκαλίας της γλώσσας σε 30 μαθήματα.
Περιέχει: Συντακτικό, Ολοκληρωμένη Γραμματική, Κείμενα με μετάφραση, Λεξιλόγιο με προφορά, Διάλογους για πρακτική εξάσκηση, Ασκήσεις - Λύσεις των ασκήσεων.
  • Βάρος αποστολής: 0.7Κιλά


Content

Slide εδώ

You can add any content here, text, images, etc.εδώ